GDPR Personuppgifter

Ange undertext här

Personuppgiftslagen

De personuppgifter som behandlas i samband med beräkning av arvsskatt m.m. kommer att hanteras i överensstämmelsemed Personuppgiftslagens ( SFS 1998:204 ) bestämmelser. All information kommer att behandlas under sekretess. (konfidentiellt)


Nova Insurance AB , 070-2491275, se@novainsurance.se
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!