GDPR Personuppgifter

Ange undertext här

Personuppgiftslagen

De personuppgifter som behandlas i samband med beräkning av arvsskatt m.m. kommer att hanteras i överensstämmelsemed Personuppgiftslagens ( SFS 1998:204 ) bestämmelser. All information kommer att behandlas under sekretess. (konfidentiellt)